top of page

En roddare har lämnat oss

Kenneth Höglund, roddare och trogen medlem i Jönköpings Roddsällskap, har gått ut tiden.

Kenneth var en mycket aktiv roddare under 50 och 60-talet bland annat med guld och silvermedaljer från ungdoms SM som merit.

Kenneth var på ålderns höst sammanhållande för Roddarnas vänner, en sammanslutning av äldre roddare, som regelbundet träffades för samvaro över en kopp kaffe.

Roddarnas vänner gav årligen ett bidrag till JRS verksamhet.

Till minne av Kenneth och Roddarnas vänners insats för rodden i Jönköping, har JRS startat en särskild fond till förmån för uppbyggnad av ungdomsverksamheten.

Våra tankar går till Kenneths nära och kära.

.

Comments


bottom of page